Nintendo

Disgaea 4 Complete+ é anunciado para Switch e PS4